Nytt gjerde og hekk mot rutebilsjasjon
Litjgården i Orkdal tilbyr overnatting og langtidsutleie

I løpet av sommeren har vi fått på plass gjerdet mot sør (mot rutebilstasjonen).
De gamle forvokste trærne er borte og i stedet har vi plantet nye trær innenfor det nye gjerdet.
Vi synes det ble fint, hva synes du?

Last video

Click "play-button" below to watch video of Litjgaarden

Accommodation